Wystawa –

Zygmunt Lubicz-Zaleski

Zadanie:
Projekt graficzny mobilnej wystawy prezentującej historię życia, twórczość i wybór z archiwum fotograficznego Zygmunta Lubicz-Zaleskiego

Data:
2018

Klient:
JJ Communications / Zygmunt Zaleski Stichting

Życie i twórczość Zygmunta Zaleskiego

„Walka o polską szkołę i język to podstawa zachowania narodowej tożsamości.(…)”

Te słowa prof. Zygmunta Lubicz-Zaleskiego stały się wstępem do wystawy upamiętniającej jego życie. Kim był Zygmunt Zaleski? Wybitnym patriotą, historykiem literatury, publicystą i pisarzem oraz ambasadorem sprawy polskiej we Francji.

Na zlecenie Fundacji Zygmunt Zaleski Stichting opracowaliśmy wystawę łączącą treść historyczną i wybór fotografii z rodzinnego archiwum Zaleskich na tle najważniejszych wydarzeń politycznych Europy w czasach życia Zygmunta.

Forma wystawy

forma: 12 dwustronnych plansz o wymiarach 150×200 cm

Wystawa musiała być zaprojektowana w taki sposób, aby łatwo było ją adaptować do rożnych przestrzeni. Towarzyszyła licznym wydarzeniom w Instytucjach Kultury na terenie całej Polski. Stąd sama jej konstrukcja umożliwia bardzo rożne ustawienie plansz, również ich rozdzielenie np. na kilka pomieszczeń.

Spójność chronologiczna została zachowana w obrębie jednej tablicy – warstwie merytorycznej umieszczonej z przodu, odpowiadają fotografie z danego okresu umieszczone na rewersie.

Warstwa wizualna została uzupełniona ciekawymi, kontekstowymi cytatami z utworów Zygmunta Zaleskiego.